Welkom op de Almeerse jeugdlanden!

Huisregels Jeugdland Stad

 

Om Jeugdland Stad voor iedereen zo leuk mogelijk te houden hebben we huisregels opgesteld. Iedereen die het terrein betreedt is verplicht zich aan deze regels te houden.

 

 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers van Jeugdland Stad op. Op deze manier houden we samen het terrein veilig.
 • Roken, alcoholische dranken en energy drink zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van e-sigaretten. 
 • Houd Jeugdland Stad schoon, gooi afval in de afvalbak.
 • Speel met respect voor elkaar, Jeugdland Stad en de natuur.
 • Agressief gedrag en pesten worden op Jeugdland Stad niet getolereerd.
 • Bij ontoelaatbaar gedrag kan de toegang tot Jeugdland worden ontzegd.
 • Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind, ook als het kind zelfstandig op Jeugdland Stad komt spelen.
 • Een bezoek aan Jeugdland is op eigen risico.
 • Het meenemen van eigen eten en drinken is toegestaan (energydrank en alcoholische dranken uitgezonderd). Jeugdland Stad verkoopt alleen kleine snacks en tussendoortjes.
 • Jeugdland is niet aansprakelijk voor letsel, schade, diefstal of het verliezen van spullen etc.
 • Alle kinderen en begeleiders die op Jeugdland komen moeten zich melden bij de balie. Ook bij vertrek meldt iedereen zich even af nadat de speel/bouwplek netjes opgeruimd is en levert zijn/haar gereedschap in.
 • Kinderen tot en met  6 jaar moeten op het terrein continu onder direct toezicht van de ouders/verzorgers staan.
Privacyverklaring Ontmoet ons op:
De jeugdlanden maken deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere